Formularz zgłoszeniowy na konferencję organizowaną w ramach projektu pn. „Konsultacje +”, w Warszawie w dniu 28.06.2017 r., w godzinach 10:30 -16:10

Miejsce: Hotel Rydzewski, ul. Armii Krajowej 32, 19-300 Ełk

Termin zgłoszeń upływa 22 czerwca 2017 r. o godzinie 14:00