Prześlij propozycje zmian w projekcie

Konsultacja dotyczy: Projektu ustawy z dnia 27 marca 2017r., o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu "Za życiem" wraz z uzasadnieniem POBIERZ